Skončenie dodávok: JOVESTO 0,5 mg/ml perorálny roztok sol por 75 mg+lyž.odm. (fľ.skl.jant.) 1x150 ml


Názov produktu
JOVESTO 0,5 mg/ml perorálny roztok sol por 75 mg+lyž.odm. (fľ.skl.jant.) 1x150 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
24/0203/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0484A
Názov produktu podľa ŠÚKL
JOVESTO 0,5 mg/ml perorálny roztok sol por 1x150 ml/75 mg+lyž.odm. (fľ.skl.jant.)


Predpokladaný dátum OD1.2.2018

Dátum oznamu: 28. 11. 2017
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.