Skončenie dodávok: Irinotecan HCL Actavis 20 mg/ml con inf 100 mg (liek.inj.skl.hnedá) 1x5 ml


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Irinotecan HCL Actavis 20 mg/ml
Názov produktu
Irinotecan HCL Actavis 20 mg/ml con inf 100 mg (liek.inj.skl.hnedá) 1x5 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0476/07-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
46845
Názov produktu podľa ŠÚKL
Irinotecan HCL Actavis 20 mg/ml con inf 1x5 ml/100 mg (liek.inj.skl.hnedá)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD10.12.2017

Dátum oznamu: 13. 10. 2017
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.