Skončenie dodávok: IntronA sol inj 1,2 ml/18 IU (1x náplň vo viacdávk.pere+ 12x inj.set) 1x1 set


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

IntronA
Názov produktu
IntronA sol inj 1,2 ml/18 IU (1x náplň vo viacdávk.pere+ 12x inj.set) 1x1 set
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/99/127/031
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
28929
Názov produktu podľa ŠÚKL
IntronA 18 miliónov IU injekčný roztok vo viacdávkovom pere sol inj 1x1,2 ml/18 MU (1x náplň vo viacdávk.pere+ 12x inj.set)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD30.1.2019

Dátum oznamu: 14. 11. 2018
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.