Skončenie dodávok: INTEGRILIN 2 mg/ ml sol inj 20 mg (liek.inj.skl.) 1x10 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

INTEGRILIN 2 mg/ ml
Názov produktu
INTEGRILIN 2 mg/ ml sol inj 20 mg (liek.inj.skl.) 1x10 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/99/109/002
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
46800
Názov produktu podľa ŠÚKL
INTEGRILIN 2 mg/ml injekčný roztok sol inj 1x10 ml/20 mg (liek.inj.skl.)

Skončenie dodávok


Účinnosť OD 1.5.2023.


Dňa 23. 1. 2023 oznámil držiteľ na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 1. 5. 2023.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)