Skončenie dodávok: Injexate 50 mg/ml injekčný roztok naplnený v in... sol iru 1x0,15 ml/7,5 mg (striek.inj.skl.napl. s ihlou)


Názov produktu
Injexate 50 mg/ml injekčný roztok naplnený v in... sol iru 1x0,15 ml/7,5 mg (striek.inj.skl.napl. s ihlou)
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0462/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6666B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Injexate 50 mg/ml injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke sol iru 1x0,15 ml/7,5 mg (striek.inj.skl.napl. s ihlou)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD1.12.2017

Dátum oznamu: 12. 10. 2017
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.