Skončenie dodávok: INFACOL sus por 2 g (fľ.HDPE) 1x50 ml


INFACOL
Názov produktu
INFACOL sus por 2 g (fľ.HDPE) 1x50 ml
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
49/0343/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
37076
Názov produktu podľa ŠÚKL
INFACOL sus por 1x50 ml/2 g (fľ.HDPE)


Predpokladaný dátum OD15.12.2018

Dátum oznamu: 26. 10. 2018
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.