Skončenie dodávok: HYPOTYLIN tbl 2,5 mg (blis. Al/PVC) 1x30 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

HYPOTYLIN
Názov produktu
HYPOTYLIN tbl 2,5 mg (blis. Al/PVC) 1x30 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0205/90-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
94810
Názov produktu podľa ŠÚKL
HYPOTYLIN tbl 30x2,5 mg (blis. Al/PVC)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD31.12.2018

Dátum oznamu: 27. 9. 2018
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.