Skončenie dodávok: GLEMID 6 mg tbl (blis.PVC/Al) 1x30 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

GLEMID 6 mg
Názov produktu
GLEMID 6 mg tbl (blis.PVC/Al) 1x30 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
18/0464/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
95532
Názov produktu podľa ŠÚKL
GLEMID 6 mg tbl 30x6 mg (blis.PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD1.1.2018

Dátum oznamu: 30. 10. 2017
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.