Skončenie dodávok: Galantamin Mylan 8 mg cps pld (blis.Al/Al) 1x7 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Galantamin Mylan 8 mg
Názov produktu
Galantamin Mylan 8 mg cps pld (blis.Al/Al) 1x7 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
06/0023/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
31370
Názov produktu podľa ŠÚKL
Galantamin Mylan 8 mg cps pld 7x8 mg (blis.Al/Al)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD30.9.2021

Dátum oznamu: 3. 9. 2021
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.