Skončenie dodávok: Gabapentin-Teva 600 mg tbl flm (bli.ppd) 1x50 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Gabapentin-Teva 600 mg
Názov produktu
Gabapentin-Teva 600 mg tbl flm (bli.ppd) 1x50 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
21/0159/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
91407
Názov produktu podľa ŠÚKL
Gabapentin-Teva 600 mg tbl flm 50x600 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)


Predpokladaný dátum OD1.11.2017

Dátum oznamu: 29. 9. 2017
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.