Skončenie dodávok: Florsalmin gtt (liek.skl.hnedá) 1x50 ml


Florsalmin
Názov produktu
Florsalmin gtt (liek.skl.hnedá) 1x50 ml
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
87/0012/89-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
93779
Názov produktu podľa ŠÚKL
FLORSALMIN gtt 1x50 ml (liek.skl.hnedá)


Predpokladaný dátum OD23.8.2021

Dátum oznamu: 10. 9. 2021
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.