Skončenie dodávok: Farydak 15 mg tvrdé kapsuly cps dur (blis.PVC/PCTFE/Al) 1x6 ks


Názov produktu
Farydak 15 mg tvrdé kapsuly cps dur (blis.PVC/PCTFE/Al) 1x6 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/15/1023/004
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5854B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Farydak 15 mg tvrdé kapsuly cps dur 6x15 mg (blis.PVC/PCTFE/Al)


Predpokladaný dátum OD30.9.2018

Dátum oznamu: 12. 7. 2018
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.