Skončenie dodávok: EXJADE 500 mg dispergovateľné tablety tbl dsp 500 mg 1x28 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

EXJADE 500 mg dispergovateľné tablety
Názov produktu
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/06/356/005
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
36484
Názov produktu podľa ŠÚKL
EXJADE 500 mg dispergovateľné tablety tbl dsp 28x500 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al)


Predpokladaný dátum OD31.12.2017

Dátum oznamu: 3. 10. 2017
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.