Skončenie dodávok: Etopozid Accord 20 mg/ml infúzny koncentrát con inf 250 mg (liek.inj.skl.) 1x12,5 ml


Názov produktu
Etopozid Accord 20 mg/ml infúzny koncentrát con inf 250 mg (liek.inj.skl.) 1x12,5 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0172/14-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0797B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Etopozid Accord 20 mg/ml infúzny koncentrát con inf 1x12,5 ml/250 mg (liek.inj.skl.)


Predpokladaný dátum OD14.11.2018

Dátum oznamu: 12. 9. 2018
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.