Skončenie dodávok: Erlotinib Mylan 150 mg tbl flm (blis.Al/OPA/Al/PVC) 1x30 ks

Názov produktu
Erlotinib Mylan 150 mg tbl flm (blis.Al/OPA/Al/PVC) 1x30 ks
Výdaj
Rx, Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0218/17-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4725C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Erlotinib Mylan 150 mg tbl flm 30x150 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC)
Držiteľ rozhodnutia

Skončenie dodávok


Účinnosť OD 31.3.2024.


Dňa 8. 2. 2024 oznámil držiteľ na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 31. 3. 2024.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)