Skončenie dodávok: Erlotinib Mylan 100 mg tbl flm (blis.Al/OPA/Al/PVC) 1x30 ks


Názov produktu
Erlotinib Mylan 100 mg tbl flm (blis.Al/OPA/Al/PVC) 1x30 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0217/17-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4723C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Erlotinib Mylan 100 mg tbl flm 30x100 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC)
Držiteľ rozhodnutia

Skončenie dodávok


Účinnosť OD 31.8.2022.


Dňa 23. 6. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 31. 8. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)