Skončenie dodávok: Eplerenone Actavis 50 mg tbl flm (blis.PVC/Al) 1x30 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Eplerenone Actavis 50 mg
Názov produktu
Eplerenone Actavis 50 mg tbl flm (blis.PVC/Al) 1x30 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
50/0090/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3390B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Eplerenone Actavis 50 mg tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD15.11.2018

Dátum oznamu: 21. 9. 2018
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.