Skončenie dodávok: EPIVIR 10 mg/ml sol por (fľ.HDPE) 1x240 ml

Názov produktu
EPIVIR 10 mg/ml sol por (fľ.HDPE) 1x240 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/96/015/002
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
56451
Názov produktu podľa ŠÚKL
Epivir 10 mg/ml perorálny roztok sol por 1x240 ml (fľ.HDPE)
Držiteľ rozhodnutia

Skončenie dodávok


Účinnosť OD 1.5.2023.


Dňa 23. 1. 2023 oznámil držiteľ na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 1. 5. 2023.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)