Skončenie dodávok: EMEND 80 mg cps dur 1x2 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

EMEND 80 mg
Názov produktu
EMEND 80 mg cps dur 1x2 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/03/262/002
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
40848
Názov produktu podľa ŠÚKL
EMEND 80 mg tvrdé kapsuly cps dur 2x80 mg (blis.Al/Al)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD30.11.2017

Dátum oznamu: 27. 9. 2017
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.