Skončenie dodávok: Elonva 100 mikrogramov injekčný roztok sol inj 100 µg (striek.inj.skl.napl.) 1x0,5 ml


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Elonva 100 mikrogramov injekčný roztok
Názov produktu
Elonva 100 mikrogramov injekčný roztok sol inj 100 µg (striek.inj.skl.napl.) 1x0,5 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/09/609/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
86703
Názov produktu podľa ŠÚKL
Elonva 100 mikrogramov injekčný roztok sol inj 1x0,5 ml/100 µg (striek.inj.skl.napl.)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD15.1.2019

Dátum oznamu: 14. 11. 2018
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.