Skončenie dodávok: ELIQUIS 2,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 1x20 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ELIQUIS 2,5 mg filmom obalené tablety
Názov produktu
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/11/691/002
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
08363
Názov produktu podľa ŠÚKL
Eliquis 2,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 20x2,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

Skončenie dodávok


Účinnosť OD 12.2.2024.


Dňa 2. 2. 2024 oznámil držiteľ na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 12. 2. 2024.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)