Skončenie dodávok: Duloxetin Mylan 60 mg cps end (blis.PVC/PE/PVDC/Al) 1x28 ks


Názov produktu
Duloxetin Mylan 60 mg cps end (blis.PVC/PE/PVDC/Al) 1x28 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/15/1010/050
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2318D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Duloxetin Mylan 60 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly cps end 28x60 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)

Skončenie dodávok


Účinnosť OD 30.9.2022.


Dňa 23. 6. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 30. 9. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)