Skončenie dodávok: Duac Gel gel der (tuba Al) 1x25 g


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Duac Gel
Názov produktu
Duac Gel gel der (tuba Al) 1x25 g
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
46/0085/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
90139
Názov produktu podľa ŠÚKL
Duac Gel gel der 1x25 g (tuba Al)


Predpokladaný dátum OD31.1.2019

Dátum oznamu: 8. 11. 2018
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.