Skončenie dodávok: DIPROSONE KRÉM crm der (tuba Al) 1x30 g


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

DIPROSONE KRÉM
Názov produktu
DIPROSONE KRÉM crm der (tuba Al) 1x30 g
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
46/0008/92-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
98034
Názov produktu podľa ŠÚKL
DIPROSONE KRÉM crm der 1x30 g (tuba Al)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD30.11.2017

Dátum oznamu: 27. 9. 2017
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.