Skončenie dodávok: DIPROSALIC MASŤ ung der (tuba Al) 1x15 g


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

DIPROSALIC MASŤ
Názov produktu
DIPROSALIC MASŤ ung der (tuba Al) 1x15 g
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
46/0061/92-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
98072
Názov produktu podľa ŠÚKL
DIPROSALIC masť ung der 1x15 g (tuba Al)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD15.11.2018

Dátum oznamu: 13. 9. 2018
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.