Skončenie dodávok: Diclobene 150 mg retard tbl mod (blis.PVC/PVDC/Al) 1x20 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Diclobene 150 mg retard
Názov produktu
Diclobene 150 mg retard tbl mod (blis.PVC/PVDC/Al) 1x20 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0052/00-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
14134
Názov produktu podľa ŠÚKL
Diclobene 150 mg retard tbl mod 20x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD1.1.2019

Dátum oznamu: 23. 11. 2018
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.