Skončenie dodávok: Diclobene 150 mg retard tbl mod 1x20 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Diclobene 150 mg retard
Názov produktu
Diclobene 150 mg retard tbl mod 1x20 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0052/00-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
14134
Názov produktu podľa ŠÚKL
Diclobene 150 mg retard tbl mod 20x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD1.1.2019

Dátum oznamu: 23. 11. 2018
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.