Skončenie dodávok: Clopidogrel Teva 75 mg filmom obalené tablety tbl flm 75mg (blister Al/Al) 1x28 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Clopidogrel Teva 75 mg filmom obalené tablety
Názov produktu
Clopidogrel Teva 75 mg filmom obalené tablety tbl flm 75mg (blister Al/Al) 1x28 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/09/540/011
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
78899
Názov produktu podľa ŠÚKL
Clopidogrel Teva 75 mg filmom obalené tablety tbl flm 28x1x75 mg (blister Al/Al)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD1.2.2019

Dátum oznamu: 24. 10. 2018
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.