Skončenie dodávok: Clopidogrel Krka d.d. tbl flm 75 mg 1x84 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Clopidogrel Krka d.d.
Názov produktu
Clopidogrel Krka d.d. tbl flm 75 mg 1x84 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/09/562/007
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
80727
Názov produktu podľa ŠÚKL
Clopidogrel Krka d.d. 75 mg filmom obalené tablety tbl flm 84x75 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD12.11.2018

Dátum oznamu: 14. 9. 2018
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.