Skončenie dodávok: CLIMEN tbl obd 1x21 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

CLIMEN
Názov produktu
CLIMEN tbl obd 1x21 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
56/0280/94-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
75013
Názov produktu podľa ŠÚKL
Climen tbl obd 1x21 (blis.Al/PVC)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD1.8.2018

Dátum oznamu: 19. 7. 2018
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.