Skončenie dodávok: CELSENTRI 150 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x150 mg (blis.PVC/Al)


Názov produktu
CELSENTRI 150 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x150 mg (blis.PVC/Al)
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/07/418/003
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
45324
Názov produktu podľa ŠÚKL
CELSENTRI 150 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x150 mg (blis.PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD1.1.2019

Dátum oznamu: 7. 11. 2018
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.