Skončenie dodávok: CEFOBID IM/IV 1 g plo ijf 1x1 lag


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

CEFOBID IM/IV 1 g
Názov produktu
CEFOBID IM/IV 1 g plo ijf 1x1 lag
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0118/83-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
75039
Názov produktu podľa ŠÚKL
CEFOBID IM/IV 1 g plo ijf 1x1 g (liek.inj.skl.)
Držiteľ rozhodnutia


Účinnosť OD 29.10.2021.

Dátum oznamu: 6. 10. 2021
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.