Skončenie dodávok: Cardiket Retard 40 tbl plg 1x50 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Cardiket Retard 40
Názov produktu
Cardiket Retard 40 tbl plg 1x50 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
83/0135/84-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
91484
Názov produktu podľa ŠÚKL
Cardiket retard 40 tbl plg 50x40 mg (blis.PP/PP)


Účinnosť OD 15.12.2021.

Dátum oznamu: 11. 10. 2021
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.