Skončenie dodávok: Cardiket Retard 120 cps plg 1x20 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Cardiket Retard 120
Názov produktu
Cardiket Retard 120 cps plg 1x20 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
83/0112/87-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
91591
Názov produktu podľa ŠÚKL
Cardiket retard 120 cps plg 20x120 mg (blis.PP/PP)


Účinnosť OD 15.12.2021.

Dátum oznamu: 11. 10. 2021
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.