Skončenie dodávok: Camitotic 20 mg/ml con inf (liek.inj.skl. + ochr.plast.obal) 1x4 ml


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Camitotic 20 mg/ml
Názov produktu
Camitotic 20 mg/ml con inf (liek.inj.skl. + ochr.plast.obal) 1x4 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0793/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
01168
Názov produktu podľa ŠÚKL
Camitotic 20 mg/ml con inf 1x4 ml/80 mg (liek.inj.skl.+ ochr.plast.obal)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD1.12.2018

Dátum oznamu: 26. 9. 2018
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.