Skončenie dodávok: Buprenorphine Sandoz 70 mikrogramov/h trans. nápl. emp tdm 70 µg/1 h (vre.PET/Al/PE) 1x5 ks


Názov produktu
Buprenorphine Sandoz 70 mikrogramov/h trans. nápl. emp tdm 70 µg/1 h (vre.PET/Al/PE) 1x5 ks
Výdaj
Viazaný na osobitné tlačivo so šikmým modrým pruhom
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
65/0303/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
9781B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Buprenorphine Sandoz 70 mikrogramov/h transdermálna náplasť emp tdm 5x70 µg/1 h (vre.PET/Al/PE)


Predpokladaný dátum OD1.1.2019

Dátum oznamu: 10. 10. 2018
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.