Skončenie dodávok: Buprenorphine Sandoz 52,5 mikrogramov/h tran. náp. emp tdm 52,5 µg/1 h (vre.PET/Al/PE) 1x5 ks


Názov produktu
Buprenorphine Sandoz 52,5 mikrogramov/h tran. náp. emp tdm 52,5 µg/1 h (vre.PET/Al/PE) 1x5 ks
Výdaj
Viazaný na osobitné tlačivo so šikmým modrým pruhom
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
65/0302/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
9765B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Buprenorphine Sandoz 52,5 mikrogramov/h transdermálna náplasť emp tdm 5x52,5 µg/1 h (vre.PET/Al/PE)


Predpokladaný dátum OD1.1.2019

Dátum oznamu: 10. 10. 2018
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.