Skončenie dodávok: Brinzolamide Actavis 10 mg/ml int opu 50 mg (fľ.LDPE) 3x5 ml


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Brinzolamide Actavis 10 mg/ml
Názov produktu
Brinzolamide Actavis 10 mg/ml int opu 50 mg (fľ.LDPE) 3x5 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
64/0431/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6374B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Brinzolamide Actavis 10 mg/ml int opu 3x5 ml/50 mg (fľ.LDPE)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD1.10.2018

Dátum oznamu: 17. 7. 2018
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.