Skončenie dodávok: BONEFOS 800 mg tbl flm (blis.Al/PVC) 1x60 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

BONEFOS 800 mg
Názov produktu
BONEFOS 800 mg tbl flm (blis.Al/PVC) 1x60 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
87/0366/00-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
56638
Názov produktu podľa ŠÚKL
Bonefos 800 mg tbl flm 60x800 mg (blis.Al/PVC)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD1.10.2018

Dátum oznamu: 19. 7. 2018
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.