Skončenie dodávok: BETALMIC 0,5% int opo 1x5 ml


Názov produktu
BETALMIC 0,5% int opo 1x5 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
64/0119/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
90413
Názov produktu podľa ŠÚKL
BETALMIC 0,5% int opo 1x5 ml
Držiteľ rozhodnutia

Skončenie dodávok


Účinnosť OD 12.9.2022.


Dňa 9. 9. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 12. 9. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)