Skončenie dodávok: BeneFIX 250 IU plv iol 1x250 IU+1x5 ml solv., 1x1 set

Názov produktu
BeneFIX 250 IU plv iol 1x250 IU+1x5 ml solv., 1x1 set
Výdaj
Rx, Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/97/047/004
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
76455
Názov produktu podľa ŠÚKL
BeneFIX 250 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok plv iol 1x250 IU+1x5 ml solv.(liek.inj.skl.+striek.napl.skl.+set inj.)
Držiteľ rozhodnutia

Skončenie dodávok


Účinnosť OD 30.6.2023.


Dňa 19. 5. 2023 oznámil držiteľ na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 30. 6. 2023.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)