Skončenie dodávok: Bendamustine Sandoz 2,5 mg/ml plc ifo 100 mg (liek.inj.skl.s ochran.viečkom) 1x1 lag


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Bendamustine Sandoz 2,5 mg/ml
Názov produktu
Bendamustine Sandoz 2,5 mg/ml plc ifo 100 mg (liek.inj.skl.s ochran.viečkom) 1x1 lag
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0145/14-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4176B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Bendamustine Sandoz 2,5 mg/ml plc ifo 1x100 mg (liek.inj.skl.s ochran.viečkom)


Predpokladaný dátum OD1.1.2018

Dátum oznamu: 15. 11. 2017
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.