Skončenie dodávok: BELKYRA 10 mg/ml sol inj 20 mg/2 ml (liek.inj.skl.) 4x2 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

BELKYRA 10 mg/ml
Názov produktu
BELKYRA 10 mg/ml sol inj 20 mg/2 ml (liek.inj.skl.) 4x2 ml
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
46/0463/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1534C
Názov produktu podľa ŠÚKL
BELKYRA 10 mg/ml sol inj 4x2 ml/20 mg (liek.inj.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Skončenie dodávok


Účinnosť OD 15.1.2024.


Dňa 15. 11. 2023 oznámil držiteľ na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 15. 1. 2024.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)