Skončenie dodávok: AVELOX 400 tbl flm 400 mg (blis.PP/Al) 1x7 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

AVELOX 400
Názov produktu
AVELOX 400 tbl flm 400 mg (blis.PP/Al) 1x7 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
42/0257/04-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
64821
Názov produktu podľa ŠÚKL
Avelox 400 tbl flm 7x400 mg (blis.PP/Al)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD1.8.2018

Dátum oznamu: 19. 7. 2018
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.