Skončenie dodávok: Atriance 5 mg/ml infúzny intravenózny roztok sol inf 250 mg (liek.inj.skl.) 6x50 ml


Názov produktu
Atriance 5 mg/ml infúzny intravenózny roztok sol inf 250 mg (liek.inj.skl.) 6x50 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/07/403/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
45079
Názov produktu podľa ŠÚKL
Atriance 5 mg/ml infúzny intravenózny roztok sol inf 6x50 ml/250 mg (liek.inj.skl.)


Predpokladaný dátum OD1.12.2018

Dátum oznamu: 25. 9. 2018
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.