Skončenie dodávok: Atorvastatin Actavis 80 mg tbl flm (blis.Al/Al) 1x100 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Atorvastatin Actavis 80 mg
Názov produktu
Atorvastatin Actavis 80 mg tbl flm (blis.Al/Al) 1x100 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
31/0161/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0371A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Atorvastatin Actavis 80 mg tbl flm 100x80 mg (blis.Al/Al)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD1.8.2018

Dátum oznamu: 17. 7. 2018
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.