Skončenie dodávok: Atorvastatin Actavis 80 mg tbl flm 1x30 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Atorvastatin Actavis 80 mg
Názov produktu
Atorvastatin Actavis 80 mg tbl flm 1x30 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
31/0161/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0366A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Atorvastatin Actavis 80 mg tbl flm 30x80 mg (blis.Al/Al)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD1.8.2018

Dátum oznamu: 17. 7. 2018
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.