Skončenie dodávok: Atorvastatin Actavis 40 mg tbl flm (blis.) 1x30 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Atorvastatin Actavis 40 mg
Názov produktu
Atorvastatin Actavis 40 mg tbl flm (blis.) 1x30 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
31/0102/07-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
38861
Názov produktu podľa ŠÚKL
Atorvastatin Actavis 40 mg tbl flm 30x40 mg (blis.Al/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Skončenie dodávok


Účinnosť OD 20.8.2022.


Dňa 20. 6. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 20. 8. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)