Skončenie dodávok: Arzerra 1000 mg infúzny koncentrát con inf (liek.inj.skl.) 1x50 ml


Názov produktu
Arzerra 1000 mg infúzny koncentrát con inf (liek.inj.skl.) 1x50 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/10/625/003
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
06207
Názov produktu podľa ŠÚKL
Arzerra 1000 mg infúzny koncentrát con inf 1x50 ml/1000 mg (liek.inj.skl.)


Predpokladaný dátum OD30.9.2018

Dátum oznamu: 17. 7. 2018
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.