Skončenie dodávok: Arzerra 100 mg infúzny koncentrát con inf (liek.inj.skl.) 3x5 ml


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Arzerra 100 mg infúzny koncentrát
Názov produktu
Arzerra 100 mg infúzny koncentrát con inf (liek.inj.skl.) 3x5 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/10/625/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
89034
Názov produktu podľa ŠÚKL
Arzerra 100 mg infúzny koncentrát con inf 3x5 ml/100 mg (liek.inj.skl.)


Predpokladaný dátum OD30.9.2018

Dátum oznamu: 17. 7. 2018
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.