Skončenie dodávok: Arisppa 15 mg tablety tbl (blis.) 1x90 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Arisppa 15 mg tablety
Názov produktu
Arisppa 15 mg tablety tbl (blis.) 1x90 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
68/0101/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3489B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Arisppa 15 mg tablety tbl 90x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)


Predpokladaný dátum OD4.12.2017

Dátum oznamu: 19. 10. 2017
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.